ADRI VERHOEVEN
STEENBEELDEN
1/

Eindeloze Ruimten- Ideale Stenen.

Beelden/Architectuurroute in Tilburg.

Een route door Tilburg, langs de minimalistische archtectuur van Jacq de Brouwer. De gebouwen zijn voor deze manifestatie gecombineerd met de stenen beelden.