ADRI VERHOEVEN
STEENBEELDEN
1/

IJs en water. Amerongen ligt ingesloten door een zandwal die werd opgestuwd door het ijs en aan de zuidzijde door een brede rivier. Het ijs en het water hebben het landschap gevormd en er stenen in achtergelaten. Het ijs bracht zwerfstenen en de rivier grind. De Utrechtse Heuvelrug is bezaaid met stenen en steentjes. Langs een wandelroute  die door het Amerongse Bos, de bostuin van kasteel Amerongen en de uiterwaarden voert zijn nu de stenen kunstwerken geplaatst.