ADRI VERHOEVEN
STEENBEELDEN
1/

Blote Keien op de Hondsrug. Drenthe

Stenen zijn niet van hier. Soms vinden we een zwerfkei die in de ijstijd is achtergebleven. En we kennen grind dat door de rivier is achtergelaten. Steen komt van elders. In Scandinavië zie je steen,  wonderlijke fjorden van grillig graniet maar ook het binnenland ligt daar bezaaid met stenen en steentjes. Het echte domein van de stenen is natuurlijk het hooggebergte. Boven de boomgrens is er niet veel meer dan steen en ruimte. De stenen leven daar hun onverstoorbare leven. Meestal liggend of leunend.  

surgical treatment of hemorrhoids the cost of surgery to remove nodes acute hemorrhoids thrombosed external hemorrhoid the effectiveness of the hemorrhoid creams proven practices strength training for weight loss body wraps for weight loss belly best stretch marks creams for pregnant women how to choose a popular brand how to lose weight at home for what needed amino acids fitness during menstruation ginger for weight loss useful properties of ginger why should you run benefits and harms of running what not to eat before blood donation how to remove the thighs what products raise and which lower blood pressure baths with sea salt for weight loss the degree of obesity how to determine the degree of obesity how much protein fat and carbohydrates you need in a day to lose weight senna for weight loss pressure therapy for weight loss what is it.